Uygulamaya başlanmadan 1 gün önce zemin tesviye işlemine başlanır. Zemin uygun tesviye işleminden sonra saha beton‘un kodlamısı Nivo ile yapılır. Daha sonra Ano kurularak saha betonlanarak hazırlık işlemi sonlandırılır. Ertesi gün istenilen dozaj da saha beton Ano’lar arasına dökülerek Vibrasyonlu Mastar ile mastarlanır. saha beton kurumaya bırakılır. saha beton istenilen sertliğe ulaştıktan sonra perdahlama işlemi başlar. İstenilen yüzeye ulaşıncaya kadar perdahlanır ve işlem sonlandırılır.