• +saha beton dökülecek bölge yabancı maddelerden temizlenmelidir.
 • +saha beton zemine dökülecekse, zemin uygun hale getirilmelidir. Zemin toprak veya dolgu ise, saha beton içerisindeki suyun zemin tarafından emilmemesi için, zemin nemlendirilmelidir. Zemin kayalık ise, gevşek kısımları temizlenmelidir.
 • +Donatı, paspayı, kalıp kontrolleri yapılmalıdır. Kalıplar sağlam ve sızdırmaz olmalı, yüzeyi yağlanmalıdır.
 • +saha beton siparişe uygunluğu ve kullanım süresinin geçip geçmediği kontrol edilmelidir. ( Max 2 saat, Bu süre, bulunulan ortamın koşullarına, çimento ve saha beton cinsine ve kimyasal katkıların türlerine bağlı olarak değişebilir ve geciktirici kimyasal katkılar kullanılarak uzatılabilir.)
 • +saha beton yerleşimi ve bakımı için yeterli ekip ve ekipmanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böylelikle işler aksamaya uğramadan yürütülebilir.
  soguk-havada-saha beton -dökümü saha beton Dökerken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Saha Beton Dökümü Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Taze Helikopterli Beton yerleştirilmesi çok önemli bir konudur. Yerleştirme işlemi sırasında en önemli amaç, Helikopterli Beton homojen yapısını kaybetmemesi, ayrışmaya uğramadan yapıdaki yerini almasıdır. Hazır beton olarak üretilen ve tüketim alanına getirilen taze beton için, bir sonraki aşama olan yerleştirme ve sıkıştırma işlemleri, daha öncesinde geçirilen süreç kadar önemlidir. Beton kusursuz üretilmiş dahi olsa, yapıya uygun olarak yerleştirilemezse beklenen kaliteyi ve dayanımı elde etmem mümkün olamaz.

 • +Derz bırakılacak ise, projeye uygun olmalı. Kolonlardaki inşaat derzi, kolon ve döşemenin sınırında olmalı.
 • +Sık donatılı bölgelerde, dane çapı küçük olan brüt beton dökülmeli ve her tabakada sıkıştırma işlemi yapılmalıdır.
 • +Betona kesinlikle fazladan su katılmamalıdır. Şantiyelerde en çok karşılaşılan problemdir. Rahat döküm ve mastar için yapılan bu işlem, beton mukavemetini ciddi anlamda düşürmektedir. Bunun yerinbe uygun kıvamda sipariş verilmeli ya da uygun miktarda katkı maddeleri kullanılmalıdır.
 • +Saha Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir (max 60 cm yüksekliğinde). Yerleştirme esnasında büyük yığınların, eğimli tabakaların oluşturulmasına engel olunmalıdır. Bir sonraki tabaka, bir önceki sertleşmeye başlamadan yerleştirilmelidir.
 • +Kolon gibi düşey taşıyıcılarda, Saha Beton 30-45 cm’lik tabaka halinde yerleştirilmelidir. Brüt Saha Beton yüzeyli kolon ve duvarlarda, Helikopterli Saha Beton kalıp içinde yükselme hızı saatte 2m den fazla olmamalıdır.
 • +Dar ve derin kalıplarda, segregasyona izin verilmemeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Saha Beton dökümünde pompa kullanılmalı, yetersiz kaldığı durumda ek hortum ilave edilmelidir. Saha Beton yerleşimi için gerekirse yan kalıplara açılan delikler kullanılmalıdır.
 • +Yüzeyde oluşan hava kabarcıklarını azaltmak için kalıp ince ve homojen bir yağ tabakası ile yağlanmalıdır.
 • +Saha Beton kalıba fazla yüksekten dökülmemelidir.(max 1,5 m) Gerekirse ek hortum kullanılmalıdır.
 • +Gecikme ve duraklamadan meydana gelecek soğuk derzlerden kaçınılmalıdır.
 • +Saha Beton mümkün olduğunca hızlı yerleştirilmelidir ancak bu hız, sıkıştırma ekipmanının hızından fazla olmamalıdır. Yerleştirme- sıkıştırma uygulamaları uyum içerisinde yapılmalıdır.
 • +Döşeme-kiriş Saha Beton’u dökerken, döküme kirişlerden başlanmalıdır.
 • +Saha Beton mümkün olduğunca yerleştirileceği bölgeye dökülmeli, beton belli bölgeye yığılıp kürekle alınmamalıdır.
 • +Gerek helikopterli beton dökerken, gerek vibratör kullanırken kalıba ve donatıya zarar verilmemelidir.
 • +Eğimli yüzeylerde en alçak kısımdan başlanmalıdır.
 • +Pompalı dökümlerde şu hususlara dikkat edilmelidir:
 • +İnşaata yaklaşım mesafesine,
 • +Yatayda ve düşeyde döküm erişim mesafesine
 • +Yüksek gerilim hatlarına
 • +Zeminden geçen hatlara

Bu durumlar, pompanın cinsine, inşaat ve zemin durumuna göre değerlendirilmelidir.

Bunların dışında dikkat edilmesi gereken farklı durumlarda vardır.

 • +Kolon </larında pompa uç hortumunun kalıba mümkün olduğu kadar sokulmasına,
 • +helikopterli beton hızının, ayrışma ve kalıp deformasyonuna neden olmayacak şekilde ayarlanmasına,
 • +Çalışan personellerin bom altında durmamasına dikkat edilmelidir.

helikopterli beton Dökümünden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • +helikopterli beton prizini aldıktan en geç 1 saat sonra sulanmalıdır.
 • +Su kaybını önlemek için, ıslak çuval, telis bezi vb. ile örtülmeli, su püskürtülerek kür uygulanmalı bu şekilde sürekli nemli tutulmalıdır.
 • +helikopterli beton yeterli derecede katılaşıncaya kadar </u sıcaktan, soğuktan, kurumadan, sağnak yağmurdan, selden ve yapıyı tehlikeye sokacak titreşim ve sarsıntılardan korunmalı,
 • +helikopterli beton su ile an az 7 gün veya kimyasal kür malzemeleri ile küre tabi tutulmalı.
 • +helikopterli beton bakımı, TS 1247 (Normal Hava Koşullarında helikopterli beton Yapım, Döküm ve Kuralları) ve TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında helikopterli beton Yapımı, Döküm ve Bakım Kuralları) ‘e göre yapılmalıdır.
 • +helikopterli beton bakımı nasıl olmalıdır? sorusunun cevabı için aşağıdaki konuyu okuyunuz:

Özetleyecek olursak, </arme yapıda helikopterli beton kalitesini belirleyen 5 temel madde şunlardır:

 

 • +SahaBetonun Bileşim Hesabı
 • +SahaBetonun Üretimi
 • +SahaBetonun Taşınması
 • +SahaBetonun Yerleştirilmesi ve Sıkıştırılması
 • +SahaBetonun Bakımı, Kürü