Betonun Bakımı (Kürü) Nasıl Olmalıdır?

Hazır saha beton konulu yazıda, saha beton bakımının saha beton açısından önemli olduğundab bahsetmiştik. saha betonun gerekli dayanıma ulaşması, bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonları ile sağlanmaktadır. Bu reaksiyon, hava şartlarından ( sıcaklık, nem ve rüzgar) direk etkilenmektedir. Hava sıcaklığı düşük ise, hidratasyon yavaşlayacak buna bağlı olarak saha beton dayanımı geç sağlanacaktır. Hava sıcaklığının fazla olması durumunda ise buharlaşma nedeni ile hidratasyon için gerekli suda kayıp yaşanacaktır. Rüzgarlı havalarda buharlaşma daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu durumlarda su kaybının önlenmesi, saha beton yeterli bir rutubet kaynağı sağlayarak mümkün olacaktır, aksi takdirde saha beton‘da büzülme ve çatlaklar meydana gelecek, saha beton dayanımı olumsuz etkilenecektir.

saha beton bünyesindeki suyu belirli bir süre muhafaza edebilmek için çeşitli yöntemler vardır. saha beton‘u belli aralıklarla sulama, ıslak çuval ya da telis bezi vb. ile örtme, buhar verme, kum, nemli toprak veya saman gibi malzemeler sererek sürekli ıslatma, mastar sonrasında saha beton yüzeyini hazır sıvı kür maddeleri ile kaplama vb. gibi yöntemler ile saha beton kürü uygulanabilir.

//////////////////////////// Su İle Kürleme: ////////////////////////////

Beton yüzeyi sürekli olarak ıslak kalmalıdır. En az 7 gün kür uygulanmalı, kış aylarında bu süre daha uzun tutulmalıdır. Kür uygulaması su püskürterek yapılabilir. Eğer bu işlem sürekli yapılamıyorsa, ıslak çuval, telis bezi vb. su tutucu örtüler ile beton yüzeyi örtülerek sürekli ıslak kalması sağlanabilir. Kür uygulamasına, beton yüzeyi sertleşir sertleşmez başlanmalıdır.

 

//////////////////////////// Kimyasal Maddeler İle Kürleme: ////////////////////////////

Kür uygulamasnda kullanılan kimyasal maddeler, helikopterli beton yüzeyinde bir tabaka oluşturarak buharlaşmayı düşük seviyeye indirir. Sıvı madde içerisindeki su, zamanla buharlaşır ve kimyasal madde zarsı bir tabaka oluşturur. Ancak bu uygulama süresinin fazla olmasından ve de kimyasal maddenin helikopterli beton tarafından emilmesi durumunda, ileri zamanlarda sıkıntı olacağından pek tercih edilmemektedir.

//////////////////////////// Örtü İle Kaplayarak Kürleme: ////////////////////////////

Polietilen örtüler ile kaplayarak da helikopterli beton kürleme işlemi yapılabilir. Bunun için, kalıp söküldükten en geç yarım saat içerisinde, yer helikopterli betonlarında ise helikopterli beton yeterli sertliği kazanır kazanmaz kür uygulanmalıdır.

 

////////////////////// Kür Uygulaması///////////////////
helikopterli beton kür uygulaması helikopterli betonun dayanıklılığı açısından son derece önemli bir konudur. helikopterli betonda oluşacak rötre çatlaklarına ve helikopterli betonun tozumasına engel olur. Kimyasal kür malzemesi, yeni dökülmüş helikopterli betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile saha, yol ve döşeme helikopterli betonların mastarlanmış yüzeylerine uygulanır. Böylece priz esnasında su buharının yüzeyden kaçmasına engel olur. Ayrıca açık saha uygulamalarında minimum 3 gün süreyle ıslak örtülerle kür uygulaması da yapılmaktadır.

////////////////////////////Derz kesimi ve Derz Dolgusu Uygulaması////////////////////////////

saha beton dökümünden 1-3 gün sonra derz kesim işlemine geçilir. Derzler projedeki belirtilen aralıklarda ve ölçülerde işaretlenir. Derz kesim makinası yardımıyla genel olarak saha beton kalınlığının 1/4 oranında kesilir. Derzlerin endüstriyel zemin saha betonlarında önemi büyüktür. Uzun süre yükler altında kalan saha betonun çatlak oluşumunu azaltmak amacıyla düzenlenir. Kolon, duvar, rögar ve şaft boşluklarının olduğu bölgelerde klimaflex izolasyon derz malzemeleri kullanılır. Sıcaklık değişimlerinde saha betonun genleşme ve büzülmesi durumunda çatlak oluşmaması için ayrıca soğuk derzler bırakılır.
Derz dolgu malzemesi yeterince esnek ve elastik olmalıdır. Isı değişimlerinden etkilenmemelidir. saha betona aderans (yapışma) özelliğinin azami düzeyde olması, soğuk uygulamalı olması, su yalıtımı fonksiyonu da sağlamaları ve yüzeyde sürtünme, darbe, ağırlık v.b. fiziksel etkilere mukavim olmalıdır. Bu şekilde derz kenarlarındaki kırılmalar, derzlerden zemine su girmesi ve derz içinde toz birikmeleri ortada kalkmış olacaktır.