Saha beton uygulaması sizlere dez avantajlar yerine tamamen avantaj sağlamaktadır. Hangi alanda ne gibi avantajlar sağladığı konusunda bilgiler vermek gerekirse;

Yüksek aşınma dayanımı: Aşınmalara ve saha beton atmasına karşı çok yüksek bir seviyede dayanıklılık gösterir. Bunun sebebi helikopter uygulaması sırasında yapılan tekrar işlemlerinden ve çok fazla sıkıştırılmasından kaynaklanmaktadır.
Darbe dayanımı: Darbelere karşı dayanıklılık seviyesi saha betonun oluşumundan oturtulduğu zemine kadar süre gelen süreçten kaynaklanmaktadır. Tamamı komplike bir sistem şeklinde devam eetiği için zemin yapısı, saha beton cinski kullanılan demir yapısı ve çeliklerin esnekliği ile birbirini tamamlayan bir süreç bize darbelere karşı dayanıklılık sunmaktadır.
Ekonomik: Hazır sistemler üzerinden uğraş gerektirmeden otomasyon haline getirildiği için en uygun fiyata ve maksimum karlılık ile uygulama işlemi tamamlanır.
Kaydırmaz yüzey olanağı: Yüzey yapısını sertleştirmek için uygulanan helikopter işlemi nedeniyle yapısı kaydırmaz bir yüzey halini almaktadır.
Yüzey tozumasının engellenmesi: Oluşum aşamaları sebebiyle saha beton aşınması engelleneceği için yüzey tozlanmasıda oluşmayacaktır.
Temizleme kolaylığı: Temizleme açısından yüzey yapısında daha öncede belirtilen tüm aşamalardan kaynaklı olarak sert ve olgun bir yapıdan kaynaklı temizleme kolaylığı sağlar.
Geniş renk yelpazesi : Yüzey yapısında istediğiniz renkler uygulanabilir. İşlem esnasında belirtmiş olduğunuz renkler karıştırılarak uygulanır ve saha betonla bütünleşik bir yapı ortaya çıkar.
Betonda yüzeye yakın lifleri örter: Beton yüzeyinde liflenmeyi engelleyen bir yapım aşamsından geçmektedir. Tiftikleşme ve yıpranmadan kaynaklı liflenme saha betonunda gözükmez.