Yüzey sertleştirici uygulanacak helikopterli beton dizaynı, ortam yüklerine ve zemin şartlarına göre seçilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen helikopterli betonun aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını helikopterli betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır ve helikopterli betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama ile servis yükleri altında, helikopterli betonda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine olduğu gibi yansıyacaktır.

Uygulama yapılacak anoda kullanılacak miktarda yüzey sertleştirici kenara dizilmelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, helikopterli beton üzerine çıkıldığında, ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir. Malzeme, ano üzerine dökülmemeli, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çek pas ile düzeltilmelidir. İlk aşamada, toplam sarfiyatın 2/3’lük kısmı helikopterli beton yüzeyine serpilip, çek pas ile yayılmalı veya makine yardımıyla yayılmalıdır. Yayılan malzemenin helikopterli betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin, yeteri kadar disk perdahı (helikopter tepsi perdahı) yapılarak, helikopterli betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi helikopterli beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

Helikopter (Disk) perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak bir ıspatula ile kazımalı. Aksi taktirde, iki ano arasında kot farkı ve kötü derz görüntüsü ortaya çıkartacaktır.

Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah mala ile yapılan perdahtır. Mala perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar uygulanmalıdır.