Yüzey hazırlığı zemin saha betonunun cinsine ve yapısına göre değişmektedir. Endüstriyel tesisler, depolar, yollar, otoparklar, havalimanları, petrol ofisleri ve diğer tesisler özelliklerine göre farklı kullanım amaçlarına ve rollerine sahiptirler. saha betonun kalınlığı, sağlamlığı, saha betonun cinsi, içerisindeki demir miktarı, demir donatı, eğimleri dikkate alınarak tasarımı yapılır. Saha saha beton işlemine geçmeden önce saha saha betonu alt dolgusu hazır dolgu malzemesi ile proje kotuna kadar belirli bir aşama halinde sıkıştırılarak getirilir. Toprak düz zemine oturan saha saha betonu saha beton içerisindeki suyun emilmesini önlemek amacıyla naylon branda ile zemin tamamen kapatılarak uygulaması yapılır. saha beton zemine oturan saha saha betonu ise mevcut saha beton yüzeyinde kir, toz, yağ vb. parçacıklarından temizlenerek imalatlara devam edilir.

helikopterli beton dökümüne başlamadan önce ano yerleri belirlenir. Ano vazifesi görecek çelik kalıplar ölçüm yapılarak proje kotuna göre konulur. Yapısal derzler ve demir donatı için gerekli düzenlemeler yapılır. Çelik hasır donatı proje ve bindirme payı dikkate alınarak yerleştirilir. Çift kat serilmesi halinde sehpa ile paspayı kontrol edilerek yerleştirilir.

Yukarıdaki işlemler helikopterli betonun ürün nitelikleri korunarak, yüksek verim elde edilmesi ve bitmiş yapınızda, helikopterli betonun kalitesini uzun vadede belirleyen beş temel aşamada incelenir ve buna göre değerlendirilir. helikopterli betonun bileşim hesabı, helikopterli betonun üretimi (ölçme, karıştırma), helikopterli betonun taşınması, helikopterli betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması, helikopterli betonun bakımı, kürü. Bu işlemlerle birlikte harmanlanarak oluşturulan saha helikopterli betonunuzun güçlü yapısı ve kalitesinden emin olabilirsiniz.