Ankara Saha Beton kurumamalı, donmamalı ve sarsıntıya uğramamalıdır. Aşırı sıcak, kuru ya da rüzgarklı havalar, saha beton dökümü için en olumsuz hava şartlarıdır. Bu yazıda sıcak havada saha beton dökümünde dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler yeralmaktadır.

Sıcak hava koşulları nelerdir: Yüksek hava sıcaklığı, düşük relatif nem yüzdesi, hızlı esen rüzgarlar ve güneş radyasyonu gibi ortamların bulunduğu koşullardır.

–Ortalama hava sıcaklığı ard arda 3 gün süre ile 30 ºC nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu “ aşırı sıcak hava “ olarak tanımlamaktadır.
–Normal havalarda saha beton döküm sıcaklığı + 5 ºC ile + 30 ºC olarak tanımlanmaktadır.
–Teslim anındaki taze saha beton sıcaklığı (sapma sınırları verilerek) kullanıcı ve imalatçı arasında belirlenebilir.Standart en düşük saha beton sıcaklığını + 5 ºC olarak öngörmektedir.En uygun saha beton döküm sıcaklığı 15-20 ºC olarak kabul edilebilir.

Pek çok ülke standartlarında en uygun saha beton karışım sıcaklığı 15-16 °C dir. Ayrıca bir çok araştırmacıya göre yerleştirme esnasındaki saha beton sıcaklığının 24-38°C arasında olması, sıcak hava koşullarında saha beton dökümü için uygun bir sıcaklıktır.

Sıcak havada saha beton-dökülmesi Sıcak Havada Saha Beton Dökümü Sıcak hava koşulları, saha betonun üretimini, yerleştirilmesini, kürlenmesini ve saha betonun tüm özelliklerini etkileyebilir. Taze saha betonda, sıcak havalarda hızlı buharlaşma nedeniyle aşırı su kaybı meydana gelir ve hidratasyon hızı yükselir. Buna bağlı olarak çökme kaybı, priz hızlanması, hava boşlukları ve yüzeyde plastik rötre çatlakları gibi problemler meydana gelir. Bu da saha betonun dayanımını olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için, 30°C üzerindeki hava sıcaklığında saha beton dökerken bazı tedbirler almak gerekir.

 

//////////////////////////// Sıcak Hava Şartlarının Taze Saha Beton Üzerindeki Etkileri Nelerdir ? ////////////////////////////

Kıvam kaybı daha hızlıdır ve betonda hedeflenen kıvamı elde etmek için daha çok miktarda karışım suyu gerekir.
Çökme değeri kaybı daha fazladır.
Saha Beton ısısı yükselir prize daha hızlı ulaşır.
Saha Betonda plastik rötre çatlakları oluşur.
Hava sürüklenmiş betonlarda bulunması istenilen hava miktarı daha zor kontrol edilir.

Sıcak Hava Şartlarının Sertleşmiş Saha Beton Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?
Sıcak hava koşullarında üretilen, yerleştirilen ve kür edilen betonların ilk birkaç saat veya birkaç günlük dayanımları normal koşullardakine göre daha yüksektir ancak 28 günlük ve daha sonraki süreçte dayanım daha düşüktür.
Sıcak havalarda istenilen kıvamı sağlamak için daha fazla su katılan saha betonlarda gözenek daha fazladır bu nedenle su geçirimliliği de daha yüksek olmaktadır. Ayrıca dayanım da düşüktür.
Sıcak havada yerleştirilen saha betonun sıcaklığı ile saha beton soguduktan sonraki sıcaklıgın farkı, normal şartlarda yerleştirilen saha betona göre daha fazladır. Bu da çatlama eğilimini artırmaktadır.
Saha Betonda kuruma ve rötre daha fazla olmaktadır.

////////////////////////////Sıcak Havada Beton Dökülürken Nelere Dikkat Edilmelidir?////////////////////////////

Taze betonun ve ortamın sıcaklığı denetlenmelidir. Sıcaklık ve bağıl nem değişimi sürekli kontrol edilmelidir.
Çimento, su ve agregalar olabildiğince soğuk olmalıdır. Agregalar gölgede korunmalı, karışım suyu beyazla boyanmış tanklarda tutulmalıdır.
Agregalar periyodik olarak ıslatılmalı. Bunu yaparken agregalarda farklı nem oranlarının oluşmamasına dikkat edilmelidir.
Hidratasyon ısısı düşük çimento tercih edilmelidir.
Karıştırıcı ve transmikser beyaza boyanmalı, düşük devirde döndürülmelidir.
Hazırlanan helikopterli beton, döküm yerine getirilir getirilmez bekletilmeden yerleştirilmeli ( hazırlandıktan sonra 120 dk içerisinde ) , vibrasyon işlemi kısa sürede yapılmalıdır.
Çeşitli nedenlerden dolayı döküm gecikirse, priz geciktirici katkılar kullanılmalıdır.
Isı iletkenliği yüksek kalıp kullanılmalıdır.
helikopterli beton dökümü için akşam ve gece saatleri tercih edilmelidir.
Döküm öncesinde kalıp ve donatı soğutulmalıdır.
Döküm esnasında taban ve kalıplara su püskürtülerek helikopterli beton karışımındaki suyun emilmesi önlenmelidir. Böylece helikopterli betonla temas edecek yüzeylerin de sıcaklığı düşürülmüş ve nem miktarı artırılmış olur.
İlk mastarlama (helikopterli betonun yüzeyini bitirme, düzeltme, düz hale getirme işlemi.) helikopterli beton yerleştirildikten hemen sonra yapılmalıdır. Yüzey parlaklığı gittiğinde, bir insan helikopterli betonun üzerine çıktığında ayak izi 1-2 mm derinliklerde ise, ikinci mastarlama işlemi yapılabilir.
Beton dökümünden sonra ilk yarım saatten başlayıp en az 72 saat boyunca su kürü uygulanmalıdır ( günde en az 3 defa). Yüzeyler su geçirmez örtüler ile buharlaşma ve su kaybına karşı, rüzgar etkisine karşı da rüzgar koruyucular ile örtülmelidir.
Kür süresi normal betonarme yapılarda yaz aylarında en az 3 gün olmalıdır ve helikopterli beton yüzeyi sürekli nemli tutulmalıdır.
Su kürü uygulanırken, suyun sıcaklığı helikopterli betonunkiden çok düşük olmamalıdır. Aksi takdirde çatlamalara neden olur.
Güneşin doğrudan etkisini önlemek için helikopterli beton yüzeyi açıkta bırakılmamalı, ıslak çuval ya da plastik örtü gibi malzemeler ile mutlaka örtülmelidir. Özellikle döşeme ve saha betonları bakım maddeleri ile kaplanmalı, buharlaşma geciktirilmelidir.